Документы

ДОГОВІР

ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Київ                                                                                                       01 березня 2016 р.

       ФО-Підприємець Грошева Е. А., яка діє на підставі (свідоцтво про державну реєстрацію № 2071 000 0000 018711 від 14.02.2015р.) (надалі «Виконавець») пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменованого «Клієнт», укласти договір на зазначених нижче умовах.

     Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Розважальним закладом послуг у порядку, визначеними цим договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цього пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення договору вважається дата внесення оплати.

 1.    Предмет договору

1.1. Розважальний заклад зобов’язується надати, а Клієнт, який є батьком (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:

1.1.1. Послуги з організації розвиваючого дозвілля дітей віком від 2.5 років.

 1. Права та обов’язки сторін

2.1. Розважальний заклад “Хеппі Кідс” зобов’язується:

2.1.1. Організувати виховання та дозвілля з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні закладу відповідно до п.1.1 цього Договору; здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик розвитку дитини, а також програм згідно з розпорядженням Міністерства освіти України;

2.1.2. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;

2.1.3. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Розважального закладу;

2.1.4. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити вартість занять на сайті;

2.1.5. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та вартості послуг;

2.1.6. Формувати групи чисельністю не більше 6 осіб в кожній вікової групи.

2.2.Розважальний заклад має право:

2.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації вихователя.

2.2.3. Самостійно встановлювати тривалість занять з урахуванням допустимих медико-санітарних норм;

2.2.4. Розважальний заклад має право в разі необхідності замінити одного вихователя іншим.

2.2.5. Розірвати договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань стосовно оплати.

2.3. Клієнт зобов’язується:

2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу3 Договору;

2.3.2. Відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Розважального закладу, відповідно до законодавства України;

2.3.3. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Розважального закладу, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;

2.4. Клієнт має право:

2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Розважального закладу, відповідно до розкладу та віковими особливостями своєї дитини за наявності місця у групі;

 • Умови оплати
 • 3.1. Клієнт сплачує Послуги шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця.

  3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розцінки на послуги. Виконавець сповіщає Клієнта про такі зміни.

  3.3. Послуги надаються виключно після Оплати послуг,

  1. Термін договору

  4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Розважального закладу, і діє до закінчення оплаченого періоду.

  1. Інші умови

  5.1. Виконавець залишає за собою право не допустити на заняття дитини з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.

  5.2. У літній період (червень-серпень) Розважальний заклад залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

  5.3. РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НЕ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОСВІТИ, ТА НЕ ВИДАЄ НІЯКИХ ДОКУМЕНТІВ О ЗАВЕРШЕННІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

  5.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

  5.5.Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця та публікуються на Сайті Виконавця.

  5.6. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

   

  1. Відповідальність сторін

  6.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

  6.2. Виконавець має право, Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

  6.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.